Vandværkets adresse: Pedersbjergvej 9

 

Andelsselskabet Svenstrup Vandværk har 326 andelshavere

 

Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for tre år ad gangen. 2007 var 1 medlem på valg, 2008 er der 2 på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Værkets regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges hvert andet år.

 

For nærmere info. Se vedtægterne

 

Bestyrelsen:

 

Formand:      Gert johansen

                     Skærveagervej 5

                     

Best:       Jørgen Todsen

                      Apotekergade 12

 

Best. Medl.   Carsten Christiansen

                     Nørreskovvej 9,

 

Best. Medl.   Arne Bonde

                     Vestertoften 3

 

Best. Medl.   Hans Jacob Møller

                     Voldgade 9 

 

Kontakt til vandværket:

 

Vedrørende drift, vandbrud o.lig:           Formanden tlf. 7445 6250 eller  2216 2901

Vedrørende betaling, målerstand o.lig:    Kassereren tlf.?? eller ??

Retur til forsiden